Certificari

      În conformitate cu directivele UE, marcajul CE reprezintă aplicarea practică, în cadrul Uniunii Europene, a caracteristicilor şi cerinţelor esenţiale pentru produse. Aceasta înseamnă că, dacă un produs este certificat în baza acestor cerinţe esenţiale, el poate fi comercializat pe piaţa Uniunii Europene.
      Marcajul CE certifică faptul că produsul este un dispozitiv medical. Directiva Dispozitivelor Medicale (93/42/EEC şi versiunea revizuită 2007/47/EC) defineşte dispozitivul medical drept “orice instrument, material sau alt articol ce urmează a fi folosit în diagnosticarea, prevenirea, monitorizarea sau tratarea unei boli existente la o fiinţă umană”.
      Abrevierea CE înseamnă "Conformité Européenne" ("European Conformity"- Conformitate europeană).